สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0755543000018
 • รัฐนินท์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • สมบูรณ์พัฒนา สเตนเลส (1999) จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 25999
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตและจำหน่ายเครื่องครัวสแตนเลสและงานสแตนเลสทุกชนิด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรสงคราม

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย รัฐนินท์ บารมีกาญจนวัฒน์
 • รัฐนินท์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0818575254
 • อีเมล์
 • sbp1999@hotmail.com