สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3501300668989
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
 • ศุภชัย 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0829991925
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงราย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ศุภชัย ทะนะกุล
 • ศุภชัย 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053648833
 • เบอร์มือถือ
 • 0829991925
 • อีเมล์
 • fiberlotusthailand@hotmail.com