สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • Buttercup Visa & translation Service
 • ธนิตา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • Professional Service (วีซ่า/แปลเอกสาร/ตั๋วเครื่องบิน)
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • วิชาชีพเฉพาะด้าน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • กระบี่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ธนิตา เรืองสงค์
 • ธนิตา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 075664330
 • เบอร์มือถือ
 • 0919566355
 • อีเมล์
 • buttercup_krabi@hotmail.com