สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0275557001253
 • กัมพล 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • พัชรรุ่งโรจน์ฟาร์ม จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 01462
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การเลี้ยงไก่เนื้อ
 • สินค้า/บริการ
 • ไก่เนื้อ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ปราจีนบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย กัมพล สีลุนใด
 • กัมพล 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0806457505
 • เบอร์มือถือ
 • 0806457505
 • อีเมล์
 • yosut12@hotmail.com