สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • นู๋อ้อแอ้
 • พัชรินทร์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำพริกกระเทียมเจียว
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำพูน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว พัชรินทร์ จันต๊ะหลวง
 • พัชรินทร์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 094-6144872
 • เบอร์มือถือ
 • 097-9218074
 • อีเมล์
 • Patcharin_aow@hotmail.com