สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3519900003543
 • ชื่อธุรกิจ
 • TAYCOTTON
 • ปฏิมา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เสื้อผ้าพื้นเมือง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • OTOP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ปฏิมา ศรีท่าพระ
 • ปฏิมา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0826103535
 • เบอร์มือถือ
 • 0864485760
 • อีเมล์
 • taycotton@gmail.com