สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ยัวร์เนม
 • รักชนก 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องประดับ,เครื่องหนังตอกชื่อ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0942896197
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • นราธิวาส

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว รักชนก โชติบัณฑ์
 • รักชนก 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 073511493
 • เบอร์มือถือ
 • 0815406953
 • อีเมล์
 • yammay23@gmail.com