สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 1419900227039
 • ชื่อธุรกิจ
 • ลมแอนด์ฝนออแกนิคฟาร์ม
 • อารยา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เกษตรอินทรีpN
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • Organic Thailand
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อุดรธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว อารยา ศรีจารนัย
 • อารยา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 097-9245196
 • เบอร์มือถือ
 • 094-0204831
 • อีเมล์
 • s2a.organic@gmail.com