สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ลูกหยีวีรวงศ์ 3
 • มาซีนะฮ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ลูกหยีกวน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • OTOP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ปัตตานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว มาซีนะฮ์ โต๊ะรายอ
 • มาซีนะฮ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 073-439110 , 073-439026
 • เบอร์มือถือ
 • 089-2997341
 • อีเมล์
 • mazinah_86@hotmail.com