สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • วังแคว้งเซรามิกคราฟท์
 • ต่อศักดิ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์เซรามิก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำปาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ต่อศักดิ์ ประคำทอง
 • ต่อศักดิ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 054352897
 • เบอร์มือถือ
 • 0817831404
 • อีเมล์
 • vkccraft@yahoo.com