สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0255558000692
 • ศริยา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เรสท์ คลีน จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 45203
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การบำรุงรักษายานยนต์ทั่วไป
 • สินค้า/บริการ
 • car wash & cafe
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ปราจีนบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ศริยา พ้นภัยพิบัติ
 • ศริยา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 085-2142460
 • อีเมล์
 • sariya_p@chimchun.com