สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 1269900057861
 • ชื่อธุรกิจ
 • โรงพิมพ์ดีวิวพริ้นติ้ง
 • โรฒวศิน 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบและงานพิมพ์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ปราจีนบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย โรฒวศิน รัตนะเสาวคนธ์
 • โรฒวศิน 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 094-5532489
 • อีเมล์
 • rojwasin@gmail.com