สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0125551006262
 • ปรัชญา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เวลแฟร์อินเตอร์เทค จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 47734
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • ร้านขายปลีกสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 • สินค้า/บริการ
 • อุปกรณ์ฟาร์ม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ปรัชญา หิรัญพัทรวงศ์
 • ปรัชญา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0818755086
 • อีเมล์
 • ph-wit@hotmail.com