สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ห.จ.ก. ทอง เพ็ญ เทรดดิ้ง
 • เกรียงยศ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลไม้กระป๋อง/ผลไม้อบแห้ง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ปราจีนบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย เกรียงยศ ทองช่วง
 • เกรียงยศ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 086-841-5627
 • อีเมล์
 • kkriang15@gmail.com