สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105554000125
 • จินตนา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • จุโคะคะอิ (ไทยแลนด์) จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 87301
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • กิจกรรมการดูแลรักษาในสถานที่ที่มีที่พักและมีคนดูแลประจำ สำหรับผู้สูงอายุ
 • สินค้า/บริการ
 • รับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้น
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • วิชาชีพเฉพาะด้าน
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว จินตนา ยี่ทอง
 • จินตนา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 021973531
 • เบอร์มือถือ
 • 0944403642
 • อีเมล์
 • jukokai2011@gmail.com