สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3460300139803
 • ชื่อธุรกิจ
 • ด่านเหนือหมอนไทย
 • นัฐพร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง ผ้าทอมือ ผ้าห่ม ผ้าขาวม้า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • กาฬสินธุ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย นัฐพร มหิพันธุ์
 • นัฐพร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0817391434
 • เบอร์มือถือ
 • 0817391434
 • อีเมล์
 • nattaphon2521@hotmail.com