สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 6-51-01-13/1-0016
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านริมร่อง
 • ปิยะภรณ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย., มผช., OTOP 4 ดาว, Lamphun Brand
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำพูน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ปิยะภรณ์ สมพงษ์
 • ปิยะภรณ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 084-6136368
 • อีเมล์
 • nim_nn99@hotmail.com