สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0135558012101
 • อนุรักษ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เอ็ม.วาย.เค อินเตอร์เทรด จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46599
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ปทุมธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย อนุรักษ์ สรวลแย้ม
 • อนุรักษ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 02-152-3009
 • เบอร์มือถือ
 • 085-483-0531
 • อีเมล์
 • mykintertrade@gmail.com