สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0943558000287
 • อารียา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ลียาฮาลาลฟู้ดส์
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 47219
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • ร้านขายปลีกอาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำส้มเกล็ดหิมะตรารายาและข้าวเกรียบปลาตรานัสรีน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • มาตรฐานสินค้า
 • OTOP อย. ฮาลาล GMP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ปัตตานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง อารียา หะยีมะเด็ง
 • อารียา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0864895257
 • อีเมล์
 • leeyahalalfoods@gmail.com