สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 0105555050169
 • ชื่อธุรกิจ
 • เฮ้ลตี้โฮมตรีผลาจำกัด
 • ณัฏฐวงศ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องดื่มสมุนไพร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย GMP HALAL HAL-Q
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • นนทบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ณัฏฐวงศ์ ชาวเวียง
 • ณัฏฐวงศ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 028854081
 • เบอร์มือถือ
 • 0818036090
 • อีเมล์
 • nuttawong.green@gmail.com