สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3510100718132
 • ชื่อธุรกิจ
 • บ้านหัตถกรรมไผ่ทอ
 • บุญธรรม 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช., OTOP 3 ดาว, Lamphun Brand
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำพูน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย บุญธรรม ไชยกาศ
 • บุญธรรม 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 089-8518273
 • อีเมล์
 • khing.acc.dk01@gmail.com