สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • mali
 • ษมากร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ของที่ระลึก,ของใช้ในบ้านที่ทำจากไม้,ผ้า,เซรามิคและอื่นๆ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์
 • Facebook
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0946424994
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • แม่ฮ่องสอน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ษมากร วงศ์วจนะ
 • ษมากร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0946424994
 • เบอร์มือถือ
 • 0946424994
 • อีเมล์
 • smakorn.noon@gmail.com