สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0275557000273
 • เกษมสันต์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เนเฟโค จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 19209
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • สระแก้ว

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย เกษมสันต์ ศรีโสภา
 • เกษมสันต์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 037-247619
 • เบอร์มือถือ
 • 081-9449417
 • อีเมล์
 • kevin@nefeco.com