สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3200100719948
 • ชื่อธุรกิจ
 • กู๊ดดรีม อาหารเพื่อสุขภาพ
 • ศิริพงษ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • การผลิตผลิตภัณฑ์จากถั่วเปลือกแข็ง การขายส่งข้าวเปลือกและธัญพืชอื่นๆ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • นครศรีธรรมราช

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ศิริพงษ์ ศรพราหมณ์
 • ศิริพงษ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 089-6502123
 • อีเมล์
 • pong02123@gmail.com