สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0503557007460
 • saruda 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • นรา ซินเนอร์จี้ 2014
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46639
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • ไม้ยางพาราสับ(พลังงานชีวมวล)/ Activeted carbon(ถ่านกัมมันต์)
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • นราธิวาส

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว saruda chaiwong
 • saruda 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053038162
 • เบอร์มือถือ
 • 062-6919855
 • อีเมล์
 • saruda_chai@hotmail.com