สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • พีร์ มาร์เก็ตติ้ง
 • พีรพัทร์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • กล้วยทอดกรอบ (กล้วยฉาบ) แบรนด์ฟิกส์ , ทองม้วน , โรตีกรอบ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย. , OTOP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • กาญจนบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย พีรพัทร์ นิยมพันธ์
 • พีรพัทร์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 034-641-245
 • เบอร์มือถือ
 • 081-804-7839
 • อีเมล์
 • fig.banana.thai@gmail.com