สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105550054042
 • ชนารัย 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • สตาร์ลิ้งค์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 43223
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การติดตั้งระบบระบายอากาศ
 • สินค้า/บริการ
 • บริการงานระบบวิศวกรรม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ชนารัย สุทธิบุตร
 • ชนารัย 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 02-719-1166
 • เบอร์มือถือ
 • 089-161-9524
 • อีเมล์
 • chanarai@hotmail.com