สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • hanafashion
 • ฐิตาภา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เสื้อผ้าแฟชั่น กันแดดนางฟ้า by Ariya
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • ttm
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • เลย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ฐิตาภา ทุมชะ
 • ฐิตาภา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 042034288
 • เบอร์มือถือ
 • 088-5615588
 • อีเมล์
 • fashionsunday12@gmail.com