สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ศิริมงคลไฮโดร&สลัด
 • ราตรี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สลัดผัก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • นครนายก

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ราตรี โรจน์รังษี
 • ราตรี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0899369901
 • อีเมล์
 • punch210142@gmail.com