สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • แฟรนไชส์หม่ำ-ไส้กรอกอีสานแซ่บจี๊ด
 • พรรณลักษณ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่ายหม่ำหมู หม่ำเนื้อ และไส้กรอกอีสาน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย., GMP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว พรรณลักษณ์ บูรณะบัญญัติ
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0632242944
 • อีเมล์
 • mumzaabjeed@gmail.com