สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0843548001991
 • จงดี 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • สุราษฎร์เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 47593
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • ร้านขายปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่าง
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ตัวแทนจำหน่ายสินค้า
 • มาตรฐานสินค้า
 • มอก.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สุราษฎร์ธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว จงดี แก้วกลิ่น
 • จงดี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 077-225336
 • เบอร์มือถือ
 • 081-597-0330
 • อีเมล์
 • jongdee-chor@hotmail.com