สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
 • นภา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • พระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย นภา สุขสมพืช
 • นภา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 099-3407432
 • อีเมล์
 • ay_ops@moc.go.th