สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 1102001369511
 • ชื่อธุรกิจ
 • บ้านสมุนไพรจีออร์แกนิก
 • ภูมิพัฒน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์ Cosmetic
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • พระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ภูมิพัฒน์ เอี่ยมสนธิทรัพย์
 • ภูมิพัฒน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 023920857
 • เบอร์มือถือ
 • 0863524085
 • อีเมล์
 • Nulinlux@hotmail.co.th