สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ขนมไทยลักษิกาขนมไทย
 • ลัทษิกา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ขนมไทยห่อใบตอง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • พระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ลัทษิกา อ่อนละออ
 • ลัทษิกา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 098-4213562
 • เบอร์มือถือ
 • 084-2047694
 • อีเมล์
 • ay_ops@moc.go.th