สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • อ./582/2540
 • ชื่อธุรกิจ
 • เพ็ญเพชรรัตน์บาติก
 • ประพันธ์พงศ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เสื้อผ้าบาติกปั๊มเทียน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • Facebook
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช., OTOP 4 ดาว, Lamphun Brand
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำพูน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ประพันธ์พงศ์ ธรรมสถิตย์
 • ประพันธ์พงศ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053-572144
 • เบอร์มือถือ
 • 081-8850426
 • อีเมล์
 • T_h3d@hotmail.com