สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3510101326271
 • ชื่อธุรกิจ
 • จิรภัทร
 • ชลิดา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • มะม่วงอบแห้ง ลำไยอบแห้ง ขนม่จีนน้ำเงี้ยวลำไย ข้าวซอยลำไย
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำพูน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ชลิดา ปินไชย
 • ชลิดา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 086-1919258
 • อีเมล์
 • chalida@hotmail.com