สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3510100626904
 • ชื่อธุรกิจ
 • ปูรณฆฎะผ้าไทย
 • นิทัศน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตท ทอผ้าพิมพ์ลาย ผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าไหม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องประดับ เครื่องใช้ล้านนา
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำพูน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย นิทัศน์ กับเป็ง
 • นิทัศน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 086-4218985
 • เบอร์มือถือ
 • 094-2497111
 • อีเมล์
 • kimjun_69@hotmail.com