สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 0511580110016
 • ชื่อธุรกิจ
 • หจก.เอสเนเจอร์
 • ศรณ์รัตน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องดื่มผสมลำไย กาแฟผสมลำไย ขิงผสมลำไย ลำไยผงสำเร็จรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย., Lamphun Brand
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำพูน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ศรณ์รัตน์ บูรณจารุพันธ์
 • ศรณ์รัตน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0946010996
 • อีเมล์
 • khing.acc.dk01@gmail.com