สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 0517114801187
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านม่านไหมไชยเรืองศรี
 • ทัศนีย์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตและจำหน่ายผ้าม่าน ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเตียง และผลิตภัณฑ์จากผ้า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช., OTOP 3 ดาว, Lamphun Brand
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำพูน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ทัศนีย์ ไชยเรืองศรี
 • ทัศนีย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053-556321
 • เบอร์มือถือ
 • 080-5008212
 • อีเมล์
 • phebe.e@hotmail.com