สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ผ้าฝ้ายชมัยพร
 • ชมัยพร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผ้าฝ้ายสำเร็จรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำพูน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ชมัยพร ดาววงค์
 • ชมัยพร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 085-4178735
 • เบอร์มือถือ
 • 089-4338514
 • อีเมล์
 • khing.acc.dk01@gmail.com