สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 0817114806119
 • ชื่อธุรกิจ
 • ไข่มุกแท้จากทะเลใต้
 • ดอกไม้ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องประดับจากไข่มุกแท้
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช. สมส.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • กระบี่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ดอกไม้ ปานขวัญ
 • ดอกไม้ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 075-600941
 • เบอร์มือถือ
 • 0813685691
 • อีเมล์
 • dokmai_beautiful@hotmail.com