สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • อุปกรณ์สัตว์เลี้ยง
 • ธัญญจรสวรัญ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ชุดสัตว์เลี้ยง ปลอกคอ ที่นอน สัตว์เลี้ยง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • นนทบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ธัญญจรสวรัญ ศรีเจริญปณชัย
 • ธัญญจรสวรัญ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 081-4208841
 • อีเมล์
 • commercial_non@hotmail.com