สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • ค.377464
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มอนุรักษ์เกษตรธรรมชาติ (เกษตรแปรรูป)
 • จุฑามาศ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สมุนไพรของใช้ในครัวเรือนอาหาร น้ำปลาหวน กะปิหวน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • นนทบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง จุฑามาศ ม่วงเอี่ยม
 • จุฑามาศ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 081-3827341
 • อีเมล์
 • commercial_non@hotmail.com