สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • อ.4089
 • ชื่อธุรกิจ
 • ทิพมาศเบญจรงค์
 • ทิพย์สุดากร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ขายเครื่องปั้นดินเผา เบญจรงค์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • นนทบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ทิพย์สุดากร เอี่ยมโหมด
 • ทิพย์สุดากร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 089-2133379
 • อีเมล์
 • commercial_non@hotmail.com