สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3240100198841
 • ชื่อธุรกิจ
 • บ้านพุทธรักษา
 • กัลยา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ยาสีฟันและสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 081-8595451,081-3569655
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรปราการ

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว กัลยา พุทธรักษา
 • กัลยา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 081-8595451
 • อีเมล์
 • yai_idea@yahoo.com