สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 0517114704341
 • ชื่อธุรกิจ
 • ดาวรรณ ผ้าฝ้าย
 • วาสนา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตและจำหน่ายผ้าฝ้ายทอมือ และงานถักด้วยมือ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช., OTOP 4 ดาว
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำพูน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว วาสนา โล่ตระกูล
 • วาสนา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053-535329
 • เบอร์มือถือ
 • 086-9168504
 • อีเมล์
 • aott.fon@gmail.com