สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 8580173000291
 • ชื่อธุรกิจ
 • ลำพูนไทยซิลค์
 • มณฑิพา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • การขายผ้าไหม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช., OTOP 5 ดาว, Lamphun Brand, ตรานกยูงพระราชทาน
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำพูน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว มณฑิพา สุขิตตาธิกุล
 • มณฑิพา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053-551120
 • เบอร์มือถือ
 • 091-0787805
 • อีเมล์
 • yokdoklamphun@hotmail.com