สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ตลาดโก้งโค้ง
 • นภาพร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • แหล่งท่องเที่ยว
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการ ท่องเที่ยว โรงแรม
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • พระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง นภาพร เวชพฤกษ์พิทักษ์
 • นภาพร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 035-728286
 • เบอร์มือถือ
 • 089-1078443
 • อีเมล์
 • ay_ops@moc.go.th