สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • เก้ากลิ่นอยุธยา
 • อุทัย 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องหอมเก้ากลิ่นอยุธยา
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • Facebook
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช. Otop 4 ดาว
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • พระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย อุทัย ภู่เจริญ
 • อุทัย 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 035-268641
 • เบอร์มือถือ
 • 081-9110082
 • อีเมล์
 • scentnine50@gmail.com