สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3510600424570
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านรวินดาผ้าฝ้าย
 • วิไล 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เสื้อผ้าสำเร็จรูป ,ผลิตภัณฑ์จากผ้าและผ้าทอมือ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช., OTOP 4 ดาว
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำพูน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง วิไล โพธิพฤกษ์
 • วิไล 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 081-9937870
 • อีเมล์
 • khing.acc.dk01@gmail.com